Udbedring af skader på asfalt

I uge 27/2022 har Grundejerforeningen gennemgået vores område for skader på asfalt og flisersamt efterfølgende gået endnu en runde med repræsentanter for TDC og Munck. I den forbindelse har vi fejet asfaltborterne, hvorfor der flere steder ligger små jordbunker. I bedes undlade at fjerne eller tildække de gule […]

Oplæg om indbrudsforebyggelse og nabohjælp

Før generalforsamlingen onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00 kommer Nabohjælp og en Bo Trygt-forebyggelsesekspert forbi og holder oplæg om Nabohjælp-ordningen og indbrudsforebyggelse.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Vi indkalder hermed grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til den ordinære generalforsamling 2022.

VEJSYN – send bemærkninger om skader fra gravearbejdet

Så er der blevet aftalt vejsyn med TDC’s entreprenør som opfølgning på deres gravearbejde i vores område. Entreprenøren vil gerne udføre alle reparationer samlet og vil derfor gerne have alle bemærkninger om skader til vejsynet. Vi har derfor aftalt, at grundejerforeningen samler bemærkninger sammen fra grundejerforeningens medlemmer og […]

Referat af generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling den 28. juni 2021 kl. 19.00 i Rulkedalens Børnecenter Tilstede var 16 personer inkl. bestyrelsesmedlemmer. Punkt 1 – Valg af dirigent Lars Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet men afholdelsestidspunktetlevede ikke op til vedtægterne. På grund […]

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Så er det endelig muligt at kunne afvikle vores ordinære generalforsamling. Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til den grundet COVID19 udskudte, ordinære generalforsamling 2020. Generalforsamlingen foregår mandag den 28. juni 2021 kl. 19.00 i Børnecenter Rulkedalen Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for […]

TDC graver fiber ned

TDC graver fiberkabler ned i vores veje fra uge 15 og 10 uger frem. De graver kun på vejen, ikke på grundene. Gravetilladelsen stiller krav om at vejbelægningen skal reetableres i mindst samme stand som før gravearbejdet. Bestyrelsen har fotodokumenteret vejenes stand før gravearbejdet for evt. senere brug. […]

Generalforsamling 2021 udskudt

Generalforsamlingen 2021 er pga. coronarestriktioner udskudt indtil videre. Generalforsamlingen skulle have været afholdt senest med udgangen af marts måned, og indkaldes med 14 dages varsel. Dette kan ikke opfyldes under de aktuelle restriktioner, med et forsamlingsforbud på 5 indendørs, samt 10 udendørs. Bestyrelsen afventer en genåbning der åbner […]

Godt Nytår 2021 – Nyt år og ny hjemmeside

Vi ønsker alle grundejere et rigtigt godt nytår, og takker for det gamle år som jo blev lidt specielt. Det lykkedes os til sidst at få afholdt generalforsamlingen. Som nogen måske har opdaget, så er vi i gang med en ny hjemmeside.Alle tidligere registrerede er automatisk tilmeldt nyhedsbreve […]