Indkaldelse til generalforsamling 2024

Til medlemmer af Rulkedalens Grundejerforening
Vi indkalder hermed grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til den ordinære
generalforsamling 2024. Generalforsamlingen foregår

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00
i Børnecenter Rulkedalen

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2023
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 – se regnskabet
 4. Indkomne forslag:
  a. Der er ikke modtaget forslag.
 5. Fremlæggelse af budget 2024 og fastsættelse af kontingent – se forslag til budget 2024
 6. Valg til bestyrelse
  a. Valg af formand – Bjørn Pedersen (RD74) – modtager genvalg
  b. Valg af bestyrelsesmedlem – Søren Kottal (RD9) – modtager ikke genvalg
  c. Valg af bestyrelsessuppleant – Rasmus Riis (RD58) – modtager genvalg
 7. Valg af revisorer
  a. Valg af revisor – Nicolas Sigvaldsen (RHV16) – modtager genvalg
  b. Valg af revisorsuppleant – ledig – bestyrelsen har ingen kandidater
  c. Valg af revisorsuppleant – ledig – bestyrelsen har ingen kandidater
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Denne side bruger cookies. Når du fortsætter på denne side accepterer du vores brug af cookies.