Indkaldelse til generalforsamling 2021

Så er det endelig muligt at kunne afvikle vores ordinære generalforsamling.

Vi indbyder grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til den grundet COVID19 udskudte, ordinære generalforsamling 2020.

Generalforsamlingen foregår mandag den 28. juni 2021 kl. 19.00 i Børnecenter Rulkedalen

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020
 3. Aflæggelse af regnskab for 2020 – se regnskabet her
 4. Indkomne forslag:
  Ingen forslag modtaget
 5. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kontingent – se forslag til budget her
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af kasserer – Erik Larsen (RHV2) genopstiller ikke
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Claus Mølhed (RD112) genopstiller ikke, Flemming Nielsen (RD62) modtager genvalg
  3. Valg af bestyrelsessuppleant – Peter Hansen (RD22)
 7. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor – Erik Olesen (RHV10)
  2. Valg af revisorsuppleant – Birgit Nielsen (RD98)
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes pba. de nuværende Corona-forholdsregler udendørs på legepladsen. Medbring gerne selv stole – borde-bænkesæt kan dog bruges. Ved regnvejr afholdes generalforsamlingen i cykelskuret / nærmeste tørvejr. Medbring tøj efter vejret.

Denne side bruger cookies. Når du fortsætter på denne side accepterer du vores brug af cookies.