Indkaldelse til generalforsamling 2022

Til medlemmer af Rulkedalens Grundejerforening

Vi indkalder hermed grundejere i Rulkedalens Grundejerforening til den ordinære generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen foregår onsdag d. 30. marts 2022 kl. 20.00 i Børnecenter Rulkedalen.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen foreslår Lars Bager Rasmussen
 2. Bestyrelsens beretning for 2021
 3. Aflæggelse af regnskab for 2021
 4. Indkomne forslag
  • Ingen forslag modtaget
 5. Fremlæggelse af budget 2022 og fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand
   • Bjørn Pedersen (RD74) – modtager genvalg
  2. Valg af bestyrelsesmedlem
   • Søren Kottal (RD9) – modtager genvalg
  3. Valg af bestyrelsessuppleant
   • Ledig, bestyrelsen har ingen kandidater – hvad med dig?
 7. Valg af revisorer
  1. Valg af revisor
   • Ulrik Hansen (RD72) – modtager genvalg
  2. Valg af revisorsuppleant
   • Ledig, bestyrelsen har ingen kandidater – hvad med dig?
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oplæg om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp

Før generalforsamlingen onsdag d. 30. marts 2022 kommer Nabohjælp og en Bo Trygt-forebyggelsesekspert forbi og holder oplæg om Nabohjælp-ordningen og indbrudsforebyggelse.

Det finder sted onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00 i Børnecenter Rulkedalen.

Kom og få inspiration til, hvilke tiltag man kan gøre for at forebygge ubudne gæste i din bolig, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre vores kvarter mindre attraktivt for ubudne gæster.

Alle er velkomne!

Forfatter: srenkottalnielsen

Skriv et svar