Indkaldelse til generalforsamling 2023

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 20.00
i Børnecenter Rulkedalen

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Lars Bager Rasmussen)
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022 – se regnskabet
 4. Indkomne forslag:
  • Opsætning af hundepose-holdere i kvarteret. Bestyrelsen præsenterer et forslag
   og budget på generalforsamling
 5. Fremlæggelse af budget 2023 og fastsættelse af kontingent – se forslag til budget 2023
 6. Valg til bestyrelse
  • Valg af kasserer – Erik Larsen (RHV2) – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har
   ingen kandidater.
  • Valg af bestyrelsesmedlem – Flemming Nielsen (RD62) – modtager genvalg
  • Valg af bestyrelsesmedlem – Haakon Guldborg (RD30) – modtager genvalg
  • Valg af bestyrelsessuppleant – Thomas Brønserud (RD76) – modtager genvalg
  • Valg af bestyrelsessuppleant – ledig – bestyrelsen har ingen kandidater
 7. Valg af revisorer
  • Valg af revisor – Erik Olesen (RHV10) – modtager genvalg
  • Valg af revisorsuppleant – Nicolas Sigvaldsen (RHV16) – modtager genvalg
  • Valg af revisorsuppleant – ledig – bestyrelsen har ingen kandidater
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oplæg om energibesparelse og ladeløsninger til elbiler.

Energi Fyn holder oplæg om energibesparende foranstaltninger og ladeløsninger til elbiler.
Oplægget holdes i Børnecenter Rulkedalen forud for generalforsamlingen og varer ca. 45 min.
For at forberede indlægget og sikre plads til alle interesserede, bedes deltagelse meddelt til
formand@rulkedalensgrundejerforening.dk – gerne senest søndag d. 19. marts 2023.

ALLE ER VELKOMNE 

Denne side bruger cookies. Når du fortsætter på denne side accepterer du vores brug af cookies.