VEJSYN – send bemærkninger om skader fra gravearbejdet

Så er der blevet aftalt vejsyn med TDC’s entreprenør som opfølgning på deres gravearbejde i vores område. Entreprenøren vil gerne udføre alle reparationer samlet og vil derfor gerne have alle bemærkninger om skader til vejsynet. Vi har derfor aftalt, at grundejerforeningen samler bemærkninger sammen fra grundejerforeningens medlemmer og medbringer dem til vejsynet.

Alle medlemmer af grundejerforeningen bedes derfor sende en mail til vejsyn@rulkedalensgrundejerforening.dk, hvis der er bemærkninger om skader på fortov, vej eller rabat ud for deres ejendom eller på grundejerforeningens område i øvrigt. I mailen bedes anført, hvilken skade det drejer sig om, samt hvor og hvordan den kan ses/mærkes. I mailens emnefelt bedes anført adressen på ejendommen, eksempelvis “Rulkedalen 2”. Det er muligt at vedhæfte fotos af de beskrevne skader til mailen. Der bedes kun sendt én mail pr. medlem.

Selvom du tidligere har sendt mails eller sms om skader, bedes du sende disse oplysninger igen til vejsyn@rulkedalensgrundejerforening.dk, så vi kan lave et samlet overblik for hele foreningen.

Fristen for at sende mail med beskrivelse af skader er tirsdag d. 5. oktober kl. 22.00

I bedes hjælpe med hurtigst muligt at gøre naboer, genboer m.fl. opmærksom på dette opslag, så alle får mulighed for at indberette skader fra gravearbejdet. Der kan også være medlemmer, der vil blive glade for hjælp med at sende en mail.

Denne side bruger cookies. Når du fortsætter på denne side accepterer du vores brug af cookies.